Okolice Basel

Krzysztof, w poszukiwaniu pierwszego œniegu (znalazł się na wysokoœci powyżej 900 m)